Privacy

Wij van Hotel Inn Salland hebben respect voor uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring vindt u terug welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens

Wanneer u een reservering maakt of van onze diensten gebruik wenst te maken hebben wij uw persoonsgegevens nodig. De door u rechtstreeks aan ons verstrekte persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt om onze dienstverlening aan u optimaal te kunnen uitvoeren. Ze worden dus niet gedeeld met derden en verwijderd wanneer niet langer nodig. Onze eigen administratie, die voorkomt uit onze dienstverlening aan u, wordt bewaard voor een termijn van

Beveiliging

Wij voorkomen dat uw persoonsgegevens in handen van onbevoegden vallen door het uitvoeren van strikte veiligheidsprocedures.

In het hotel zijn tevens camera’s aanwezig die duidelijk in het zicht zijn bevestigd. Deze camera’s dienen er toe om gast, medewerkers en eigendommen te beschermen.

Op onze website vindt u een aantal doorverwijzingen naar andere bedrijven. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op hun websites. Op hun websites kan u vinden hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens website

Wij verwerken analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als de website wordt bezocht. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Daar waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd bewaard.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens of wellicht heeft u vragen over ons privacy beleid. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.