HUIS EN GEDRAGSREGELS HOTEL & BRASSERIE INN SALLAND

Wij zijn blij dat u voor Hotel Inn Salland heeft gekozen en om het verblijf voor al onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Hotel Inn Salland huisregels opgesteld. Bij het maken van een reservering gaat u akkoord met onze huisregels en wij vragen u deze regels te respecteren.

 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. De minimale leeftijd om in het hotel te verblijven is 18 jaar.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Op diverse publieke ruimtes hangen camera’s. Eenieder die zich op ons hotel terrein bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Familieleden, vrienden of andere bezoekers van hotelgasten dienen zich ten alle te tijden te registreren bij de receptie van het hotel.
 • Huisdieren zijn alleen toegestaan op de daarvoor geselecteerde hotelkamers. Het meenemen van uw huisdier dient vooraf aan uw verblijf gecommuniceerd te zijn. Uw huisdier is van harte welkom op het terras, maar de brasserie is verboden voor huisdieren.
 • Het is verboden om: Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welk aard dan ook. We zullen u eenmaal waarschuwen wanneer er overlast wordt geconstateerd. Bij het niet opvolgen van de eerste waarschuwing wordt u verzocht het hotel per direct te verlaten.
 • Het is verboden om: eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Inn Salland kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Het opzettelijk veroorzaken van vervuiling of schade aan de hotelkamer is ten strengste verboden. Gasten worden vriendelijk verzocht de accommodatie met zorg en respect te behandelen. Het opzettelijk morsen, beschadigen of vervuilen van de kamer kan resulteren in financiële consequenties, extra schoonmaakkosten en/of het ontzeggen van toekomstige toegang tot onze faciliteiten. We vragen alle gasten om de kamer in dezelfde staat achter te laten als waarin deze werd aangetroffen bij aankomst.
 • Het is verboden om te roken (sigaretten, vapen, E-sigaretten) op de kamer of andere delen binnen het pand. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Deze boete wordt ook berekend voor het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder. Indien het brandalarm af gaat doordat er gerookt wordt op de kamer zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorberekenen.
 • Het is verboden om: drugs en verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben zowel binnen of buiten op het hotel terrein.
 • Het is verboden om: als prostituee een kamer te boeken en klanten te ontvangen.
 • Hotel Inn Salland is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal of beschadiging van uw eigendommen in onze publieke ruimten, de kamers of kluisjes of voertuig op ons parkeerterrein.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële danwel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van het niet nastreven van ons huisreglement en indien nodig uw kamer te ontruimen en u uit het hotel te verwijderen.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld een brand zo snel mogelijk bij de receptie.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Hotel Inn Salland zich het recht u uit het hotel te verwijderen en de gemaakte kosten voor het verblijf en eventuele gemaakte schade in rekening te brengen.