Disclaimer

Hotel Inn Salland B.V verleent u hierbij toegang tot hotelinnsalland.nl, de website. Op deze website publiceren wij teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Hotel Inn Salland en derden zijn aangeleverd. Hotel Inn Salland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie die u vindt op onze website is bedoeld als vrijblijvend. Niet als een concreet aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide getekende offerte Hotel INN Salland.

De materialen op de website worden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Hotel INN Salland doet geen meldingen vooraf van wijzigingen van materialen. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hotel INN Salland. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hotel INN Salland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.